Med 73 000 medarbetare på hundratals platser i världen skapar CGI värde för sina kunder genom kombinationen av att vara en stark lokal aktör och samtidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet. Ända sedan CGI grundades, 1976, har vi följt en disciplinerad leveransmodell som har gjort oss branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.

Våra högkvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och outsourcing hjälper våra kunder att uppnå tydliga resultat genom att utnyttja befintliga investeringar samtidigt som man drar nytta av ny teknologi. Vi har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket är ett fint bevis på vårt engagemang för våra kunder.

Till CGIs hemsida >>

Vi är ett team av IT-konsulter med ett personligt engagemang som kombinerar strategisk och teknisk expertis.

Vårt erbjudande består av IT-konsulttjänster som spänner över fyra affärsområden: process och projektstyrning, sourcing och upphandling, strategi och ledning, samt teknisk transformation. Vi driver komplexa förändringsprocesser inom varje enskilt affärsområde eller tvärs över samtliga.

Vi är kända för vårt personliga engagemang och vårt strategiska förhållningssätt till IT med fokus på helheten – vi ger konkreta råd och implementerar åtgärder som bygger på både affärsstrategi och IT-verklighet.

Vi anser att affärsstrategi och IT inte längre kan separeras. I takt med att verksamheter blir mer och mer digitala krävs det att teknologin får en mer integrerad roll i affärsstrategin.

Till Kontracts hemsida >>

Aliby är en långsiktig partner när det kommer till kvalificerade konsulter inom IT Management. Aliby är inriktade på interimsuppdrag, program-/projektledning, Sourcing Management samt expertkompetens inom valda områden.

Sourcing Management är vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras. Vare sig det rör sig om traditionell outsourcing, inköp av molntjänster eller hantering av flera olika leverantörer kan vår modell användas steg för steg eller som utvalda delar beroende var i processen er organisation befinner sig.

Tjänsterna är baserade på flera års erfarenhet av arbete både i privat och offentlig sektor och våra iakttagelser i branschen i sin helhet. Vi hänger med i trenderna och förstår att hantera de utmaningar och möjligheter det innebär för våra kunder. De områden vi anser är nödvändiga i en inköpsprocess och vidare hantering av tjänster rör sig från idé och initiativ till avtal och framtida leverans där strategin går som en röd tråd genom alla processer och avtalets livscykel.

Till Aliby Consultings hemsida >>

Start typing and press Enter to search