DAG 1

08:30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Trendspaning inom IT-sourcing
Sourcingdagarna inleds av dagens moderator Björn-Erik Willoch, Cordial

09.20 Erfarenhetsutbyte vid borden

09.30 Framgångsrik och strukturerad innovation – vilka är grundstommarna för att få arbetet att funka?

 • Hur får du innovation att fungera i en sourcingaffär jämfört med om arbetet sker i den egna organisationen?
 • Kreativiteten kontra disciplin – så skapar du ett strukturerat arbetssätt
 • Hur får du ut effekter av ditt innovationsarbete?

Martin Högenberg, Head of Innovation, CGI

10.15 Förmiddagskaffe

10.45 Externa agila utvecklingsteam för att lyckas med digitalisering och lösa resursbrist

 • Så lyckas du lösa kompetens- och resursbrist genom att bygga upp en långsiktig relation med externa utvecklingsteam
 • Agila ramavtal – hur får du dem att fungera?
 • Hur avgör du vilken typ av utveckling passar att lägga ut externt och vad bör behållas inhouse?
 • Att leva upp till rigorösa säkerhetskrav när du jobbar med externa team på distans – detta bör du tänka på

Stefan Andersson, enhetschef digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket

11.20 Checklista för säkerhetsfrågor vid IT-upphandling

 • Säkerhetsanalys med beaktande av informationsklassning och övriga risker
 • Viktiga aspekter att ta i beaktande vid såväl säkerhetsskyddad som generell IT-upphandling
  – detta bör du tänka på inför varje IT-upphandling eller outsourcingprojekt
 • Nya säkerhetsskyddslagens påverkan på IT-sourcing
 • Hur kan man i övrigt hantera integritetskänslig och samhällsviktig information i samband med outsourcing av IT-drift?

Magnus Jonsson, advokat och Rebecka Norell, biträdande jurist, Setterwalls advokatbyrå

12.00 Lunch

SPÅR PRIVAT SEKTOR

SPÅR OFFENTLIG SEKTOR

13.00 Framgångsrika leverantörsrelationer genom balanserade och tydliga avtal

 • En genomtänkt avvägning mellan affärsrisk och nytta för båda parter snarare än ett partnerskap, är det nyckeln till en god relation till leverantören?
 • Framgångsrik samverkan med leverantören genom en governancestruktur där styrningen involverar de närmast engagerade i verksamheten
 • Skapa balanserade och tydliga avtal med tydlig ansvarsfördelning och ekonomiska incitament
 • Så tar du fram KPI:er med fokus på affärsnytta snarare än ren kostnadsbesparing

Katarina Aspenberg, Chef VUIT Sourcing & Vendor Management, ICA Sverige AB

13.45 Mobile first-strategi med omnikanaltänk och affärsnytta i fokus

 • Ökad snabbrörlighet och skalbarhet genom att flytta e-handeln till molnet
 • Så frigör molnförflyttningen tid för att följa roadmappen för att utveckla e-handeln
 • Hur avgör du vad som ska flyttas ut i molnet utifrån kostnad och affärsnytta?

Tobias Nilsson Vo, CIO och Supply Chain Director, Indiska 

13.00 Outsourcing med fokus på SIAM inom offentlig sektor

 • Så kravställer och upphandlar du en SIAM-lösning
 • Hur lyckas du hantera flera leverantörer med en liten IT-organisation i en tid av omställning?
 • Framgångsrik implementering – hur lyckas du med införandeprojektet av SIAM?

Jonas Knutsson, IT-chef, Södertälje Kommun

13.45 Ökad samverkan och innovation i fokus vid upphandling – så skapas goda förutsättningar

 • Att gå från att vara en beställarorganisation till en organisation med ett större uppdrag bland annat inom informationsförvaltning
 • Så gjorde IVO för att överföra lärdomar från ett sourcingavtal till nästa
 • Ökat fokus på innovation och utveckling med förhoppning om bättre förutsättningar för utveckling genom en innovationspott

Sofia Palmér, IT-chef, IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

14.25 Eftermiddagskaffe

15.00  Återsamling i plenum och erfarenhetsutbyte vid borden

15.30 Så skapar vi förutsättningar för framgångsrika upphandlingar

 • Med processer som utgångspunkt – upphandling och intern förändring som går hand i hand
 • Snabbare effekthemtagning genom samarbete med verksamheten genom hela upphandlingsprocessen

Ann Karlsson, senior upphandlingskonsult och Åsa Fallqvist, senior verksamhetsutvecklare, Kontract

16.10 Konferensens första dag avslutas

DAG 2

09.00 Erfarenhetsutbyte vid borden

09.15 Cloud first-strategi för ökad flexibilitet och snabbhet i affären

 • Hur bygger du en affärsdriven molnstrategi och vilka värden skapar den?
 • Från strategi till handling – hur exekverar man på sin molnstrategi?
 • Cloud first – hur förändrar en förflyttning till molnet hur företaget arbetar med IT?

Ola Toresten, CIO, Åhléns

09.50 Upphandling av molntjänster som lever upp till de juridiska kraven – är det möjligt?

 • Vad har Statens inköpscentral kommit fram till i sin utredning om molntjänster?
 • Saker att tänka på vid upphandling och användade av molntjänster, t.ex. personuppgiftsbehandling,
  NIS-direktivet, sekretess, Cloud Act och säkerhetsskyddslagen?
 • Så får du överblick över molntjänster som uppfyller såväl tekniska som juridiska krav

Daniel Melin, senior it-upphandlare på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Så använder du mätning som verktyg för att förbättra och förändra både kundens och leverantörens syn på affären

 • Vad ska du mäta för att få organisationen, både kund och leverantör, att se och upptäcka fel och förbättringar i god tid?
 • Hur säkerställer du att överenskomna leveranstider följs – vad krävs från både kund och leverantör för att lyckas?
 • Digital transformation – använd mätning för att säkra att projekten levereras på utsatt tid och till överenskommen kostnad
 • Incitamentsmodeller i sourcingavtal som premierar högre kvalitet som en motvikt till viten som utfaller vid bristande kvalitet i leveranser

Anders Persson, IT- och verksamhetsutvecklingschef, PRV

11.40 Hur hanterar Bankgirot helt nya förutsättningar genom outsourcing och etablering av en SIAM-funktion

Jeanette Jäger, vd, Bankgirot

12.20 Konferensen avslutas

Skriva din sökfras här och tryck enter