09.00 Sourcingdagarna 2020 inleds av moderator Charlotte Harald

Vi använder oss av Menti för att gemensamt sätta förväntningarna på dagarna

09.20 EBA:s nya riktlinjer för outsourcing – vägledning för alla vid sourcing av verksamhetskritisk IT och molntjänster 
 • Kort genomgång av nyheterna i riktlinjerna och de viktigaste principerna  
 • När bör man betrakta molntjänster som outsourcing och hur påverkar det innehållet i avtalet? 
 • Rent praktiskt, vilka skrivningar i molntjänst- /outsourcingavtalen är viktigast att fokusera på? 
 • Hur riktlinjerna kan användas som inspiration och vägledning även andra verksamheter, såsom myndigheter, inför utläggning av IT genom outsourcing eller i molnet 

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman  

10.00 Kort paus

10.10 Industrialiseringen av IT – vad händer med outsourcingaffären när man flyttar från mark till moln?  
 • Är molnet något för allt och alla? 
 • Hur ser resan från mark till moln ut?  
 • Vad ger molnet dig för nya möjligheter när du ska handla upp driftstjänster för dina molnmiljöer? 
 • Hur påverkas IT-branschen när stora volymer lämnar datahallarna på marken och flyttas ut i publika molntjänster? Och vad innebär det för dig som kund? 
 • Kostnadsbesparingar, ökad säkerhet, driftstabilitet och tillgång till ny teknik – så drar du nytta av molnets fördelar  

Stephan Andersson, vd, Asurgent  

10.50 Förmiddagspaus

11.10 Framgångsfaktorer och utmaningar med en förflyttning till Cloud och SaaS  
 • Att ta fram och utvärdera en sourcingstrategi – vad ska hanteras ”On Premise” och vad kvalificerar för IAAS/PAAS/SAAS 
 • Good practice för upphandling och avveckling samt viktiga bitar att ha med i avtalen  
 • Så undviker du att verksamheten rundar IT vid inköp SAAS
 • Multisourcing, beroenden och samverkan – går det att få en single point of contact för support?   

Emil Dahlinfd CIO, Svevia  

11:50 Kort paus

12.00 Region Stockholms IT-organisations erfarenheter av coronakrisen
 • Ledarskap i krissituation – vad händer när IT-organisationen går upp i stabsläge?
 • Hur hanterar du leverantörer och sourcing i kris?
 • IT:s roll i att säkra utökad vårdkapacitet och få fältsjukhus på plats

Eleonore Hammare, chef IT-leveransorganisationen, Region Stockholm  

12.40 Lunchpaus

13.50 Agil upphandlingsprocess och workshops för att skapa partnerskap med leverantören 
 • Upphandlingsprocessen från start med fokus på Request for Partnership i stället för Request for proposal 
 • Hur coachar du leverantören att förstå dina behov för att få ut bästa förslag på hur de kan hjälpa dig att nå dina mål?  
 • Så skapar du goda förutsättningar för samarbetet redan från början genom att blanda in teamet, både det egna och leverantörens, på operationell, taktisk och strategisk nivå i ett tidigt skede  

Cecilia Halvarsson JapHead of IT Business & Digital Solutions, Coor Service Management  

14.30 Eftermiddagspaus

14.50 Molntjänster i samhällsbärande verksamheter – risker, lämplighet och vägen framåt  

Ta del av slutsatser som Försäkringskassan har kommit fram till i sin vitbok om publika molntjänster i offentliga verksamheter.  

Anna Fors, digital strateg, Försäkringskassan 

15.30 Kort paus

15.40 Keynote presentation 
GAIA-X: Growing a Vibrant European Ecosystem 

Introduction of the new European data infrastructure project that aims to grow a sovereign and self-determined digital ecosystem in Europe.

Andreas Weiss, Director of EuroCloud Deutschland e.V. and Head of the Digital Business Models division at eco 

16.20 Första dagen avslutas
Dag 2 – 21 april

09.00 Moderator Charlotte Harald inleder dag två – kort digital checkin med deltagarna

09.10 Från outsourcing till insourcing för att underlätta digital transformation  
 • Outsourcing vs insourcing – vilka blir konsekvenserna för IT-kostnaderna?  
 • Hur säkra upp kompetensförsörjningen när du tar hem IT?  
 • Så avgör du vad som ska insourcas och när outsourcing fortfarande är bästa lösningen
 • Agila team med engagerade medarbetare för att öka takten på den digitala transformationen 

Abbas ManouchehriDirector of Transformation & Shared functions IT, Trygg-Hansa

09.50 Kort paus

10.00 Hur skapar du en roadmap för att öka IT-säkerhet i alla led?
 • Intern och extern revision som grund för att driva ett omfattande IT-säkerhetsprogram
 • Vad är verksamhetens ambitionsnivå?
 • Tekniska projekt med åtgärder med utgångspunkt från ”det ska vara lätt att göra rätt men också svårt att göra fel”
 • Organisatoriska förändringar – hur säkra rätt resurser och kompetens internt och externt för att nå målet ”Nivåhöjning IT säkerhet”?

Willy Stjernudde, IT Security and License Manager, SJ

10.40 Förmiddagspaus


11.00 Strategi för sourcing som en del av hållbar digital transformation
 • Digitalisering– människa och teknik
 • Framtiden ledarskap i en digital värld
 • Sourcingens roll i den digitala transformationen
 • Analys av behov av förmågor nu och i framtiden som grund för sourcingstrateg

Helena Tronner, seniorkonsult och vd och Victoria Marks, seniorkonsult och konsultchef, Knowit Insight

11.40 Kort paus

11.50 Om Software as a Service (SaaS) och reglering av användning av data
 • Vad är speciellt med Software as a Service (SaaS) – hur skiljer den sig från andra leveransmodeller?
 • Vilka typiska frågor behöver vi fokusera på i avtal om SaaS?
 • Hur bör du tänka när du ska avtalsreglera användning av data?

Johanna Linder, advokat och delägare, Advokatfirman Cederquist

12.30 Sourcingdagarna avslutas
IFI reserverar sig för programändringar 

Start typing and press Enter to search