08.30 Registrering och morgonkaffe

09.00 Sourcingdagarna 2020 inleds av moderator Charlotte Harald

09.10 EBA:s nya riktlinjer för outsourcing – vägledning för alla vid sourcing av verksamhetskritisk IT och molntjänster 
 • Kort genomgång av nyheterna i riktlinjerna och de viktigaste principerna  
 • När bör man betrakta molntjänster som outsourcing och hur påverkar det innehållet i avtalet? 
 • Rent praktiskt, vilka skrivningar i molntjänst- /outsourcingavtalen är viktigast att fokusera på? 
 • Hur riktlinjerna kan användas som inspiration och vägledning även andra verksamheter, såsom myndigheter, inför utläggning av IT genom outsourcing eller i molnet 

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman  

09.50 Erfarenhetsutbyte vid borden – gruppdiskussioner på ett givet tema 
10.10 Förmiddagskaffe

10.40 Industrialiseringen av IT – vad händer med outsourcingaffären när man flyttar från mark till moln?  
 • Är molnet något för allt och alla? 
 • Hur ser resan från mark till moln ut?  
 • Vad ger molnet dig för nya möjligheter när du ska handla upp driftstjänster för dina molnmiljöer? 
 • Hur påverkas IT-branschen när stora volymer lämnar datahallarna på marken och flyttas ut i publika molntjänster? Och vad innebär det för dig som kund? 
 • Kostnadsbesparingar, ökad säkerhet, driftstabilitet och tillgång till ny teknik – så drar du nytta av molnets fördelar  

Stephan Andersson, vd, Asurgent  

11.20 Framgångsfaktorer och utmaningar med en förflyttning till Cloud och SaaS  
 • Att ta fram och utvärdera en sourcingstrategi – vad ska hanteras ”On Premise” och vad kvalificerar för IAAS/PAAS/SAAS 
 • Good practice för upphandling och avveckling samt viktiga bitar att ha med i avtalen  
 • Så undviker du att verksamheten rundar IT vid inköp SAAS
 • Multisourcing, beroenden och samverkan – går det att få en single point of contact för support?   

Emil Dahlinfd CIO, Svevia  

12.00 Lunch
Spår Offentlig Sektor
13.00 Sourcingstrategi med fokus på mer marknadsanpassad målarkitektur 
 • Skapa en långsiktig strategi för upphandling med fokus på verksamhetsbehov och kostnadseffektivisering snarare än att låta avtalen styra  
 • Hur ser arkitekturen ut idag och hur ska den se ut framåt? – landa i en gemensam bild av målarkitekturen 
 • Vad behöver förändras i avtalskartan för att nå målen?  
 • Styrande principer som beslutsstöd för att säkerställa att vi rör oss mot strategins mål över tid 

Anna Lipkin, inköpschef för IT, Stockholms Stad  

Spår Privat Sektor
13.00 Agil upphandlingsprocess och workshops för att skapa partnerskap med leverantören 
 • Upphandlingsprocessen från start med fokus på Request for Partnership i stället för Request for proposal 
 • Hur coachar du leverantören att förstå dina behov för att få ut bästa förslag på hur de kan hjälpa dig att nå dina mål?  
 • Så skapar du goda förutsättningar för samarbetet redan från början genom att blanda in teamet, både det egna och leverantörens, på operationell, taktisk och strategisk nivå i ett tidigt skede  

Cecilia Halvarsson JapHead of IT Business & Digital Solutions, Coor Service Management  

13.45 Hur skapar du en roadmap för att öka IT-säkerhet i alla led?
 • Intern och extern revision som grund för att driva ett omfattande IT-säkerhetsprogram
 • Vad är verksamhetens ambitionsnivå?
 • Tekniska projekt med åtgärder med utgångspunkt från ”det ska vara lätt att göra rätt men också svårt att göra fel”
 • Organisatoriska förändringar – hur säkra rätt resurser och kompetens internt och externt för att nå målet ”Nivåhöjning IT säkerhet”?

Willy Stjernudde, IT Security and License Manager, SJ

13.45

Talare meddelas inom kort

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Molntjänster i samhällsbärande verksamheter – risker, lämplighet och vägen framåt  

Ta del av slutsatser som Försäkringskassan har kommit fram till i sin vitbok om publika molntjänster i offentliga verksamheter.  

Anna Fors, digital strateg, Försäkringskassan 

15.40 Keynote presentation 
GAIA-X: Growing a Vibrant European Ecosystem 

Introduction of the new European data infrastructure project that aims to grow a sovereign and self-determined digital ecosystem in Europe.

Andreas Weiss, Director of EuroCloud Deutschland e.V. and Head of the Digital Business Models division at eco 

16.20 Första dagen avslutas med ett mingel

Dag 2

09.00 Framgångsrika relationer som skapar ökad affärsnytta, bättre leveranser och en roligare vardag 
 • Så skapas goda relationer både med och mellan leverantörerna – former för att tillsammans jobba mot samma mål 
 • Nya sätt att upphandla IT- workshops med fokus på lösningar och med korta, flexibla avtal för båda bolagens bästa 
 • Hur hantera situationer när leveransen brister – paragrafryttare eller relationsbaserat lösningsfokus 
 • Rekrytering av en helt ny IT organisation – optimal organisation, finns den? 

Sebastian Lindström, CIO 

09.45 Från outsourcing till insourcing för att underlätta digital transformation  
 • Outsourcing vs insourcing – vilka blir konsekvenserna för IT-kostnaderna?  
 • Hur säkra upp kompetensförsörjningen när du tar hem IT?  
 • Så avgör du vad som ska insourcas och när outsourcing fortfarande är bästa lösningen
 • Agila team med engagerade medarbetare för att öka takten på den digitala transformationen 

Abbas ManouchehriDirector of Transformation & Shared functions IT, Trygg-Hansa

10.30 Förmiddagskaffe
11.00  Erfarenhetsutbyte vid borden – gruppdiskussioner på ett givet tema 
11.30

Talare meddelas inom kort

12.15 Konferensen avslutas
IFI reserverar sig för programändringar 

Start typing and press Enter to search