Programmet är under utveckling och fylls på efter hand med fler programpunkter och talare

Outsourcing med fokus på SIAM inom offentlig sektor

 • Så kravställer och upphandlar du en SIAM-lösning
 • Hur lyckas du hantera flera leverantörer med en liten IT-organisation i en tid av omställning?
 • Framgångsrik implementering – hur lyckas du med införandeprojektet av SIAM?

Jonas Knutsson, IT-chef, Södertälje Kommun

Externa agila utvecklingsteam för att lyckas med digitalisering och lösa resursbrist

 • Så lyckas du lösa kompetens- och resursbrist genom att bygga upp en långsiktig relation med externa utvecklingsteam
 • Agila ramavtal – hur får du dem att fungera?
 • Hur avgör du vilken typ av utveckling passar att lägga ut externt och vad bör behållas inhouse?
 • Att leva upp till rigorösa säkerhetskrav när du jobbar med externa team på distans – detta bör du tänka på

Stefan Andersson, enhetschef digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket

Framgångsrika leverantörsrelationer genom balanserade och tydliga avtal

 • En genomtänkt avvägning mellan affärsrisk och nytta för båda parter snarare än ett partnerskap, är det nyckeln till en god relation till leverantören?
 • Framgångsrik samverkan med leverantören genom en governancestruktur där styrningen involverar de närmast engagerade i verksamheten
 • Skapa balanserade och tydliga avtal med tydlig ansvarsfördelning och ekonomiska incitament
 • Så tar du fram KPI:er med fokus på affärsnytta snarare än ren kostnadsbesparing

Katarina Aspenberg, Chef VUIT Sourcing & Vendor Management, ICA Sverige AB

Checklista för säkerhetsfrågor vid IT-upphandling

 • Säkerhetsanalys med beaktande av informationsklassning och övriga risker
 • Viktiga aspekter att ta i beaktande vid såväl säkerhetsskyddad som generell IT-upphandling – detta bör du tänka på inför varje IT-upphandling eller outsourcingprojekt
 • Nya säkerhetsskyddslagens påverkan på IT-sourcing
 • Hur kan man i övrigt hantera integritetskänslig och samhällsviktig information i samband med outsourcing av IT-drift?

Fredrik Olsson, advokat och Rebecka Norell, biträdande jurist, Setterwalls advokatbyrå

Så skapar vi förutsättningar för framgångsrika upphandlingar

 • Med processer som utgångspunkt – upphandling och intern förändring som går hand i hand
 • Snabbare effekthemtagning genom samarbete med verksamheten genom hela upphandlingsprocessen

Ann Karlsson, senior upphandlingskonsult och Åsa Fallqvist, senior verksamhetsutvecklare, Kontract

Så använder du mätning som verktyg för att förbättra och förändra både kundens och leverantörens syn på affären

 • Vad ska du mäta för att få organisationen, både kund och leverantör, att se och upptäcka fel och förbättringar i god tid?
 • Hur säkerställer du att överenskomna leveranstider följs – vad krävs från både kund och leverantör för att lyckas?
 • Digital transformation – använd mätning för att säkra att projekten levereras på utsatt tid och till överenskommen kostnad
 • Incitamentsmodeller i sourcingavtal som premierar högre kvalitet som en motvikt till viten som utfaller vid bristande kvalitet i leveranser

Anders Persson, IT- och verksamhetsutvecklingschef, PRV

Upphandling av molntjänster som lever upp till de juridiska kraven – är det möjligt?

 • Vad har Statens inköpscentral kommit fram till i sin utredning om molntjänster?
 • Saker att tänka på vid upphandling och användade av molntjänster, t.ex. personuppgiftsbehandling, NIS-direktivet, sekretess, Cloud Act och säkerhetsskyddslagen?
 • Så får du överblick över molntjänster som uppfyller såväl tekniska som juridiska krav

Daniel Melin, senior it-upphandlare på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet

IFI reserverar sig för programändringar 

Skriva din sökfras här och tryck enter