Daniel MelinSenior IT-upphandlare på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet

    Daniel har jobbat som ramavtalsupphandlare i snart tio år. Han har tidigare arbetat som konsult och inom LAN/WAN. Daniel är även utredningssekreterare rörande en statlig molntjänst för myndigheter.

    Skriva din sökfras här och tryck enter