Fredrik OlssonAdvokat, Setterwalls advokatbyrå

    Fredrik är advokat och arbetar på Setterwalls advokatbyrå där han är verksam i byråns verksamhetsgrupp för offentlig upphandling. Fredrik har arbetat med offentlig upphandling i ca 10 år och har särskild erfarenhet av stora och komplexa upphandlingsprojekt, särskilt inom IT. Han har biträtt såväl myndigheter som leverantörer vid flertalet stora IT-upphandlingar/­outsourcingaffärer. Fredrik har bl.a. biträtt myndigheter vid IT-upphandlingar inom hälso- och sjukvård där verksamheten både haft en samhällsviktigt karaktär och där känslig information hanterats. I tillägg till Fredriks kompetens inom offentlig upphandling har han erfarenhet av biträde vid ärenden avseende utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar liksom erfarenhet av rådgivning vid avtalsfrågor och avtalsförhandlingar.

    Skriva din sökfras här och tryck enter