Jonas KnutssonIT-chef, Södertälje kommun

    Jonas Knutsson jobbar som IT-chef i Södertälje kommun. Han har tidigare jobbat på leverantörssidan. Jonas har alltså mångårig erfarenhet av outsourcing på både kund- och leverantörssidan. Södertälje kommun satsar liksom många andra kommuner och andra organisationer på en kraftfull digitalisering av kärnverksamheten. För att klara denna omställning har Södertälje kommun valt att outsourca IT och tele till fem-sex strategiska leverantörer. Denna leverantörsflora håller Södertälje kommun ihop på såväl operativ som taktisk nivå bl a genom att en av leverantörerna också är ansvariga för en s k SIAM-leverans. Södertälje kommun var den första kommunen att upphandla en uttalad SIAM-tjänst som innefattar såväl operativ som taktisk nivå.

    Skriva din sökfras här och tryck enter