Martin HögenbergHead of Innovation, CGI

    Martin jobbar med att utveckla innovationsförmågor, för människor och organisationer. Grunden ligger i hur människor behandlar varandra, så att det ökar innovationsförmågan. Martin har ett tydligt mindset om var innovation sker och fungerar, vilket är där vi sätter upp förutsättningar för det. Som ledare av CGI Sveriges innovationsarbete driver han en organisation som hela tiden måste bevisa innovationsförmågan för sina kunder. Han leder genom exempel och är gärna med från de tidiga faserna tills att en produkt når marknaden. Han är rådgivare, coach, inspiratör  och utbildare åt kunder och på marknaden till exempel genom utbildningen Innovation and Business Growth för IHM Business School.

    Skriva din sökfras här och tryck enter